Namaste,

Praktijk voor Ayurveda

 

 

Wat is Ayurveda
Lifestyle en Voeding
Maandmenu
De Praktijk
Aromatherapie
Producten
Cadeau
Tieneke Lohr
Prijzen
Zoeken


 

Wat is Ayurveda

Het woord Ayurveda betekent, kennis van het leven.

Ongeveer 5000 jaar geleden was er in het noorden van India, het huidige Pakistan, een grote beschaving aan de rivieren Indus en Ganges. In de steden aan de rivieren stonden woningen voorzien van stromend water en een rioleringssysteem, het betreft hier de Mohenjo-Daro cultuur. Hier ligt de basis van de Ayurveda, kennis over gezondheid, ziekte, voeding, hygiëne en over de kracht van kruiden. Artsen, zo als Charaka en Sushruta, hebben de kennis op schrift gezet. (600 jaar voor christus) We spreken hier van het tijdperk van de Samkhya-filosofie waarin het ontstaan van het leven wordt beschreven als een werking tussen de purush (het ongekende, onbenoembare) en de prakriti ( de scheppende kracht die zich zal manifesteren).

Ayurveda is een holistisch gezondheidssysteem, dat betekend dat uitgegaan wordt van de gehele mens met zijn ziel [sattva] zijn bewustzijn [rajas] en zijn lichaam [tamas].

Monniken hebben Ayurveda naar vele windrichtingen gebracht. De kennis van het leven is op veel plaatsen doorgedrongen en het ontwikkelde zich ook in andere culturen. In de Chinese en Japanse geneeskunde zijn invloeden van de Ayurveda te herkennen. Tijdens de koloniale periode hebben de Engelsen geprobeerd Ayurveda te verdringen, het was niet Westers en dus niet wetenschappelijk. Met de onafhankelijkheidsstrijd van Mahatma Gandhi kwam ook Ayurveda weer tot leven.

Momenteel zijn in heel India Ayurvedische klinieken en universiteiten waar de Ayurveda wordt onderwezen. Ook hier in het westen stijgt de belangstelling, in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Amerika kun je Ayurvedische klinieken en opleidingsinstituten vinden. In Duitsland bijvoorbeeld, worden al lange tijd de kuren in de Ayurvedische klinieken door de ziektekostenverzekeringen gedeeltelijk of geheel vergoed. De Wereldgezondheidsorganisatie (de WHO) heeft Ayurveda, naast de reguliere zorg als enige alternatieve vorm erkend.

Ayurveda is de natuurlijke wijsheid betreffende gezondheid en genezing.

Onder gezondheid wordt verstaan, een volmaakte staat van evenwicht tussen de dosha’s en het evenwicht tussen lichaam geest en bewustzijn. Een staat van tevredenheid binnen de zintuigen. Evenwicht in de opname, transport en uitscheiding van voedingsstoffen.

Volgens de Ayurveda wordt het leven opgebouwd uit 5 elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde.

In elk leven zijn drie bio-energetische krachten werkzaam, de dosha’s:

Vata bestaat uit de elementen lucht en ether. Staat voor beweging, transport en vermenigvuldiging.

Pitta bestaat uit de elementen vuur en water. Brengt warmte voort en staat voor transformatie.

Kapha bestaat uit de elementen water en aarde, manifesteert zich middels verkoeling en staat voor structuur.

Elk van ons wordt geboren met een unieke combinatie van deze dosha's, dat is onze constitutie, onze ware aard. Deze combinatie kan door onze leefwijze uit balans raken, dat beïnvloedt dan het welbevinden en kan ziekte veroorzaken.           Op veel manieren wordt de unieke combinatie, de constitutie, beïnvloed. Voeding, ervaringen, emoties, het handelen maar ook het positief of negatief denken heeft invloed op de balans. Ook de jaargetijden, het moment van de dag en de leeftijd hebben hun uitwerking op vata, pitta en kapha. Dat maakt dat de huidige conditie anders is dan de oorspronkelijke constitutie.

De Ayurvedische praktijk is erop gericht de balans te herstellen, daarbij gaat Ayurveda uit, van het eigen vermogen van de mens om zijn/haar gezondheid te bewaren of indien nodig, te verbeteren of te herstellen. Ayurveda kan je helpen inzicht te krijgen in wat goed voor je is, om in balans te blijven of weer in balans te komen.

Naast een lichamelijke constitutie hebben we ook een geestelijke constitutie, die we kunnen indelen in sattva, rajas en tamas.

Dankzij sattva zijn we bewust, het geeft stabiliteit, zuiverheid, alertheid, essentie en licht.

Rajas is een dynamische beweging in de gedachten, die gewaarwording gevoelens en emoties geeft.

Tamas is duisterheid, onwetendheid, het geeft slaap maar ook verwarring, door tamas worden we dus moe en uitgeput.

 

Ayurveda streeft naar de sattvische kwaliteiten van de geest. De sattvische geest neemt helder waar, is liefdevol, bewust en zuiver. Dit streven is te bereiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Yoga of meditatie, maar de basis ligt toch altijd in het lichaam, “het voedingslichaam”. Dat houdt dan ook in dat we goed voor dit lichaam moeten zorgen, dat we selectief moeten zijn in “waar we ons lichaam mee voeden”, letterlijk en figuurlijk!

 

Start ]

Copyright © 2009 Namaste, Praktijk voor Ayurveda.
Laatst bijgewerkt: 08 december 2009